lockout3

“Jeg elsker lockout!”

Beskeden kom fra en pige i min 0. klasse og det var hendes far der grinende genfortalte det.

Tidligere samme dag havde jeg haft min første morgenåbning under lockouten, og af de 5 fremmødte børn skulle kun 2 have undervisning.
Lidt søgende spurgte jeg dem om de ikke glædede sig til at have undervisning. Svaret kom prompte: “Nej.”

Senere spurgte jeg min 0. klasse, som jeg havde tilsyn med for første gang, om de så ikke savnede deres lærer? Her var svaret for første gang den dag “ja”.