Så blev skolereformen vedtaget fra 2014. Jeg sidder som pædagog og hører ordet ‘lærer’ gang på gang mens vi pædagoger er skubbet helt ud i periferien. Jeg har før frygtet hvilken skæbne mine kollegaer uden skoleengagement nu ender i. Nu er jeg virkelig bekymret for SFO’ernes skæbne 🙁

Reformen er i punktform

 • En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag.
 • Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse.
 • Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse.
 • Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse.
 • Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde.
 • Hjemkundskab fornys til madkundskab.
 • Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv.
 • Flere valgfag fra 7. klasse.
 • Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.
 • Øget forældreindflydelse og elevinddragelse.
 • Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen.
 • Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen.
 • Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i.
 • Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.
 • Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer.
 • Korps af læringskonsulenter.
 • Nyt Råd for Børns Læring.
 • En række regelforenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen.

(kilde UVM.dk)

Derudover skal de nævnes at børn i 0-3 skal gå 30 timer i skole, 33 fra 4.-6 og 35 timer fra 7.
Jeg er så ked af det lige nu. Hvad bliver min fremtid nu? Jeg håber BUPL kommer på banen og gør et eller andet. Ved ikke hvad, men jeg er dælme mismodig lige nu 🙁

en_USEnglish