Fritidsklubber bør tage et større et ansvar for børnenes skærmforbrug, mener eksperter og minister.

Kilde DR Nyhederne Indland

Teksten er taget direkte fra DR Nyheders artikel om, at flere fritidsinstitutioner lukker ned for brugen af mobiltelefoner i deres tilbud. En udvikling jeg både forstår og, som jeg ser på med bekymring. Årsagen er ofte, at der mangler viden og pædagogiske retningslinjer.

Artiklen kommer efter, at Børns Vilkår har udgivet en guide med vejledning til skærmbrug for 0-18 år. Et, for mange, længe ventet tiltag.

Jeg har som pædagog beskæftiget mig med dette område som både praktiker, underviser og formidler i snart 15 år.
Blandt de projekter jeg har deltaget som konsulent på, er Genvej.org. Et tværfagligt online opslagsværk om børn og unges digitale liv. Derudover har jeg i flere år haft et godt samarbejde med Børns Vilkår, Red Barnet, Forbrugerrådet, UNICEF og Medierådet for Børn og Unge.
På første hånd har jeg set og deltaget i udviklingen af det pædagogiske arbejde, både fysisk og digitalt. Af samme grund bruger jeg betegnelsen digital pædagog.

”Og vi kommer også til at komme med nogle anbefalinger til, hvordan man kan indrette klublivet på en måde, hvor børn er sammen med hinanden i stedet for at være sammen med deres telefoner”

Mattias Tesfaye til DR

I klubregi står vi med en unik mulighed for at være deltagende i børnenes hele liv. Digitalt og analog.  Men det kræver, at personalet er åbent for og klar til opgaven på en ikke dømmende måde. I min egen ansættelse på en klub har vi åben mobilpolitik, med en konkret pædagogisk rammesætning. Noget, som jeg selv er med til at stå for og udvikle, og hvor min ansættelse netop er baseret på min viden og ekspertise.

Åbent, inkluderende mobilfællesskab

Ved at have et inkluderende mobilt fællesskab, møder vi også børnene i deres leg, nysgerrighed og relationer. Den nyeste TikTok dans foregår ved siden af og sammen med de voksne, hvor samtaler om upload, lovgivning og moral italesættes.

Viden om interesser og relevante emner tages når de kommer op, og medier deles.
Konflikter, som ofte ender på sociale medier uden for voksnes syn, håndteres løbende og mens de er i gang.
Nedtrapning efter en lang dag i skolen kan tages side om side med vennerne, hvor de voksne vurderer barnets behov fra dag til dag.

Og gæt hvem børnene kommer til, når der er noget de ikke forstår ved det de ser eller modtager? Deres trygge og åbne klubvoksne, som de ved har et svar og kan guide dem. Uden fordømmelse og afvisning.

Lad os ikke tabe børnene i voksenfraværende tomrum

I den nuværende kamp mod det udefinerbare ’skærmtid’, er nuancerne ofte tabt. De nuancer begår jeg mig i hver eneste dag – fysisk og digitalt.
Der er ingen tvivl om, at ubegrænset og ureguleret brug af sociale medier, gaming og internettet kan skade mere end det gavner. Sådan er det med alt.

Netop derfor er mit håb, at Mattias Tesfaye lytter til os som har konkret praksisviden. Det er et spinkelt håb, da regeringen indtil videre har haft mest travlt med at lukke ned.

Lad os ikke efterlade vores børn i et tomrum, men være der sammen med dem i en reflekterende og pragmatisk praksis.

 

da_DKDanish