Eva Fog Noer arbejder med computere, teknologi og digital dannelse i en stilling som digital pædagog. Hun ser børn, der lever et helt andet liv end for en generation siden, og hun ser det som sin fornemmeste opgave at sørge for, at børnene ikke bliver ladt alene i den digitale virkelighed.

Læs hele artiklen her: https://www.lfs.dk/16290

”Børnene lever et helt andet liv, end vi har gjort og kommer til. Hvert barn har adgang til tusind skolegårde og tusind værelser. Vi har kun én indgang, og det er gennem det barn.

en_USEnglish